LET OP:Dit is een enquête voorbeeld, ingediende antwoorden worden NIET bewaard. Wilt u de enquête invullen, klik hier.

Handelen na een hand-/armamputatie

Enquête beëindigd.

Mijn naam is Judith Dommerholt en ik ben een 3e jaars Ergotherapie student op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Ik doe onderzoek naar het handelen na een hand-/armamputatie, wanneer iemand na het revalidatietraject weer in de thuissituatie is. Deze enquête richt zich op de problemen waar u tegenaan liep. Wanneer er uit dit onderzoek een specifiek probleem naar voren komt, kan er gekeken worden hoe dit behandeld kan worden in het revalidatietraject. Middels deze enquête wil ik in kaart brengen welke problemen ervaren worden. Als u mij zou willen helpen door hem in te vullen en een zo’n betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen, zou dat erg fijn zijn. Het invullen van de enquete zal 5-15 minuten in beslag nemen. De resultaten die uit deze enquête komen zullen volledig geanonimiseerd en vertrouwd verwerkt worden. En alleen zichtbaar zijn in het onderzoeksverslag die alleen gedeeld wordt met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Alvast bedankt!

Wat is uw geslacht?
Vereist antwoord

Wat is uw leeftijd?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

Met wie woont u in hetzelfde huis?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

Ondervindt u problemen tijdens de dagelijkse activiteiten?
Vereist antwoord

Krijgt u hulp bij dagelijkse activiteiten? Zo ja, van wie en hoevaak?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

Wat is er bij u geamputeerd?
Vereist antwoord

Hoelang geleden heeft de amputatie plaatsgevonden? (bij meerdere amputaties kunt u de 5e optie kiezen)
Vereist antwoord

Is uw linker- of rechter hand/arm geamputeerd? En was dit uw dominante hand/arm?
Vereist antwoord

Heeft u een hand-/armprothese?
Vereist antwoord

Met welke van de volgende activiteiten heeft u (de meeste) moeite? Kies er maximaal 3.
Vereist antwoord

Zou u van de bovenstaande antwoorden willen toelichten waar u de problemen in ervaart?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

Heeft u nog verdere activiteiten/handelingen waar u tegen problemen aan loopt? Zo ja, welke?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

Mag ik mailen of bellen als ik verdere vragen heb? Zo ja, hoe kan ik u bereiken?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

Dank u wel voor uw tijd!

250 tekens resterend