.

Verbetervoorstel examen GPM07

Lieve collega's , zouden jullie alstublieft een paar minuten de tijd willen nemen om de volgende enquête in te vullen?  Alvast onwijs bedankt voor het helpen met mijn examen! ~Amber 

Beveiligd
Enquête beleidsplan
1

Welke punten uit het beleidsplan zie je NIET terug komen in de dagelijkse praktijk?

Kies één of meer antwoorden
2

Kun je uitleggen waarom je dit NIET terug ziet in de dagelijkse praktijk?

Heb je "anders" ingevuld bij vraag 1, benoem dan jou motivatie of punt waar je tegenaan loopt.
3

Welke verbeterpunt(en) zou(den) er kunnen zijn voor jouw knelpunt m.b.t. ons pedagogisch beleid?

Wie of wat heb je hiervoor nodig om het haalbaar te maken?
4

Ben jij tevreden over hoe ons beleidsplan op dit moment is ?

Kies één antwoord
5

Weet jij bij wie je terecht kan als je het NIET eens bent met ons beleid?

Kies één antwoord
6

Welke punten uit het beleidsplan zie je WEL terug komen in de dagelijkse praktijk?

7

Ben je tevreden over het beleid dat terugkomt op jouw eigen groep ?

Kies één of meer antwoorden
8

Wanneer je ziet dat een andere groep hier wat meer moeite mee heeft, hoe pakt jij dit dan aan?

Kies één of meer antwoorden
9

Merken jullie wel eens iets aan de kinderen zelf m.b.t. het beleidsplan ?

Kies één of meer antwoorden
10

Hebben jullie nog vragen of tips over het beleidsplan ?