Drogová závislosť mládeže a jej dopad na psychické a fyzické zdravie

Dobrý deň, 


Dovoľte aby som sa predstavil, moje meno je Dominik Trubíni a som študentom 4.ročníka, externej formy UKF odbor sociálna práca. Na základe tvorby mojej bakalárskej práce, sa snažím prostredníctvom dotazníka zistiť ako vplývajú jednotlivé formy drogovej závislosti na fyzické a psychické zdravie mládeže.  


Preto vás prosím venujte niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník