Urineweginfecties in de thuiszorg

Hallo collega's,


Vanuit mijn opleiding (HBO-V) heb ik de opdracht gekregen om deskundigheidsbevordering over een al bestaande innovatie/oplossing uit te voeren. Voor de klinische les binnen onze afdeling, doe ik onderzoek naar het herkennen/signaleren van urineweginfecties binnen de thuiszorg. Ik wil graag in beeld krijgen hoe de huidige situatie op dit moment binnen het team is. De enquête duurt hoogstens vijf minuten en jullie antwoorden zijn volledig anoniem. Bij het deelnemen aan de enquête geven jullie toestemming voor het verzamelen en gebruiken van gegevens voor de beantwoording van de onderzoeksvraag in dit onderzoek. Ik stel jullie inbreng zeer op prijs.

Enquête starten