.

Súťaž KNM

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
Informácie pre moderátorov
1

Názov vašej DHZ/Tímu.

2

Z koho sa skladá váš tím a aký post/úlohu zohrávajú ?

3

Aké sú vaše súčasné úspechy ?

4

Aký je váš najlepší dosiahnutý čas?

5

Povedzte nám o sebe niečo čo malo kto vie .

6

Aké je vaše tímové moto a ako prebiehajú tréningy ?