Asperö-föräldrars önskemål om skolgång åk F-3 Brännö resp fastlandet

Hej! Fyll i denna enkät om du bor på Asperö och har ett eller flera barn som ska börja förskoleklass eller börja åk 1, 2 el 3 från och med HT 2024 och framåt. Fyll bara i en enkät per familj.

Starta en Enkät Nu