Hoe kijkt onze maatschappij naar bewust kinderloosheid?

Beste,

wij zijn Nele en Hafsa van het Xaveriuscollege uit Borgerhout. Voor ons eindwerk in de humane wetenschappen doen we onderzoek naar de visie van de maatschappij op bewust kinderloosheid. De duur van deze enquête is maximaal 5 minuten.

Alvast bedankt voor uw eerlijkheid.

1 Geslacht
Vereist antwoord

2 Leeftijd
Vereist antwoord

3 Opleidingsniveau: diploma
Vereist antwoord

4 Hebt u kinderen?
Vereist antwoord

5 Wilt u kinderen?
Vereist antwoord

6 Duid bij onderstaande stellingen aan in welke mate u wel of niet akkoord bent.
Vereist antwoord

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal Akkoord
" In deze overbevolkte wereld is het egoïstisch om kinderen op de wereld te zetten."
" Voortplanting is het doel van de mens."
" Een persoon met kinderen zie ik als waardevoller/ positiever."
" Het is egoïstisch om er voor te kiezen geen kinderen op de wereld te zetten." ( Bv. vrouw die carrière voorrang geeft.)
" Als mijn partner geen kinderen wil, ga ik er niet mee verder."
" Het is een voorrecht als vrouw om de mogelijkheden te hebben om kinderen te krijgen."
" Mensen die er nu voor kiezen geen kinderen te krijgen, zullen er later spijt van hebben."
" Het is onnatuurlijk om kinderloos te blijven."
" Het is de omgeving die uw keuze beïnvloedt om kinderloos te blijven."
" De keuze om kinderen te krijgen , is genetisch bepaald."

7 Duid aan wat volgens u de voornaamste reden is om kinderloos te blijven.
Vereist antwoord

8 Wat vindt u de meest verantwoorde reden om geen kinderen te krijgen?
Vereist antwoord