Program Erasmus+ a jeho vplyv na študentov

Vážený/á respondent/ka


Ďakujem, že ste si našli čas na vyplnenie tohto dotazníka. Moje meno je Viktória Bezděková a som študentkou University College Prague. Cieľom tejto štúdie je zistiť, aký vplyv má účasť študentov v programe Erasmus+ na ich uplatnenie v praxi. Vaše skúsenosti a názory sú pre mňa veľmi dôležité a pomôžu mi lepšie pochopiť, ako tento program ovplyvňuje akademickú a profesionálnu cestu študentov.


Spustiť dotazník