.

Fenomén Alexander Dubček z pohľadu generácií - dotazník k bakalárskej práci

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Vaše pohlavie

Vyberte jednu odpoveď
2

Vaša veková kategória

Vyberte jednu odpoveď
3

Myslíte si, že Alexander Dubček prispel k demokratizácii Československa?

Vyberte jednu odpoveď
4

Považujete Alexandra Dubčeka za hrdinu národnej histórie Československa?

Vyberte jednu odpoveď
5

Súhlasíte s tým, že Alexander Dubček bol hlavnou osobnosťou Pražskej jari 1968?

Vyberte jednu odpoveď
6

Myslíte si, že Dubčekova politika „socializmu s ľudskou tvárou“ mala pozitívny vplyv na vtedajšiu spoločnosť?

Vyberte jednu odpoveď
7

Považujete Alexandra Dubčeka za obeť politických represií po invázii vojsk Varšavskej zmluvy do Československa?

Vyberte jednu odpoveď
8

Súhlasíte s tým, že Dubčekova rehabilitácia po roku 1989 bola spravodlivá?

Vyberte jednu odpoveď
9

Myslíte si, že Alexander Dubček by bol úspešným lídrom po páde komunizmu?

Vyberte jednu odpoveď
10

Súhlasíte s názorom, že Alexander Dubček bol výraznou osobnosťou európskej politiky 20. storočia?

Vyberte jednu odpoveď
11

Myslíte si, že by sa mali vo verejných priestoroch alebo školách viac propagovať myšlienky Alexandra Dubčeka?

Vyberte jednu odpoveď
12

Podporovali ste názory a návrhy Alexandra Dubčeka (resp. podporovali by ste ich ak by ste žili v jeho dobe)?

Vyberte jednu odpoveď