Motivácia mladých ľudí k vykonávaniu dobrovoľníckej činnosti

Dobrý deň,


Moje meno je Gabriela Dolníková a som študentkou 2.ročníka magisterského stupňa na Univerzite sv. Cyrila a Metóda v Trnave v odbore sociálne služby a poradenstvo. Pred sebou máte dotazník, ktorý sa týka mojej diplomovej práce na tému Motivácia mladých ľudí k vykonávaniu dobrovoľníckej činnosti. Budem rada, ak venujete svoj čas tomuto dotazníku. Dotazník je anonymný. 


Vopred Vám ďakujem za Váš čas a Vašu ochotu. 

Spustiť dotazník