Vyžívanie metód tvorivej dramatiky v predprimárnom vzdelávaní

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka, ktorého cieľom je zistiť dôležitosť a význam využitia tvorivej dramatiky v MŠ

Spustiť dotazník