Motivácia študentov k absolvovaniu vysokoškolského štúdia v odbore Ošetrovateľstvo

Vážený študent, vážená študentka,

Volám sa Bc. Veronika Bodyová a som študentka  tretieho ročníka na magisterskom stupni na  Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, študijný odbor Ošetrovateľstvo. Chcela by som Vás týmto  požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorý je určený aby sme zistili aké motivačné faktory Vás ovplyvnili pri výbere študijného odboru Ošetrovateľstvo. Dotazník je určený študentov prvého a tretieho ročníka bakalárskeho štúdia , odbor Ošetrovateľstvo. Chcem Vás ubezpečiť , že dotazník je anonymný a bude cielené spracovaný na vypracovanie empirickej časti diplomovej práce na tému: Motivácia študentov k absolvovaniu vysokoškolského štúdia v odbore Ošetrovateľstvo.


Za Vašu spoluprácu Vám veľmi pekné ďakujem. 

Spustit dotazník teď