.

Dotazník spokojenosti - MŠ Lipová

Vážení respondenti, prosíme o pár minut Vašeho času k vyplnění následujícího dotazníku, který slouží k neustálému vylepšování našich služeb. Děkujeme

Zabezpečeno
Dotazník spokojenosti - MŠ Lipová

Povinné odpovědi jsou označeny hvězdičkou *

V případě nevyplnění otázky dojde k zobrazení chyby "Povinná otázka"

Dotazník odešlete tlačítkem "Odeslat" na konci stránky

Dotazník je zcela anonymní. 

1

Kterou třídu Vaše dítě navštěvuje?

Vyberte jednu odpověď
2

Navštěvuje Vaše dítě MŠ rádo?

Vyberte jednu odpověď
3

Odůvodněte svou předchozí odpověď

4

Myslíte si, že díky docházce do MŠ je Vaše dítě více samostatné?

Vyberte jednu odpověď
5

Odůvodněte svou předchozí odpověď

6

Máte pocit, že jsou v MŠ respektovány zájmy a potřeby Vašeho dítěte?

Vyberte jednu odpověď
7

Odůvodněte svou předchozí odpověď

8

Staví se mateřská škola k potřebám rodičů vstřícně?

Vyberte jednu odpověď
9

Odůvodněte svou předchozí odpověď

10

Jste spokojeni s přístupem zaměstnanců a jejich jednáním vůči Vám a dětem?

Vyberte jednu odpověď
11

Odůvodněte svou předchozí odpověď

12

Jaký je vztah třídních učitelek a vašeho dítěte?

13

Cítíte se být ze strany učitelek dostatečně informováni o vašem dítěti?

Vyberte jednu odpověď
14

Odůvodněte svou předchozí odpověď

15

Nabízí učitelky ve třídě dostatek aktivit a činností, které vaše děti zaujmou?

Vyberte jednu odpověď
16

Odůvodněte svou předchozí odpověď

17

Cítíte se být dostatečně informováni o dění v MŠ, plánovaných akcích apod.?

Vyberte jednu odpověď
18

Odůvodněte svou předchozí odpověď

19

Sledujete webové stránky školy?

Vyberte jednu odpověď
20

Je něco, co Vám na webových stránkách chybí?

21

Vyhovuje Vám možnost a způsob zapojení rodičů do dění v MŠ?

Vyberte jednu odpověď
22

Odůvodněte svou předchozí odpověď

23

Je pro Vás způsob a možnost komunikace s vedením školy vyhovující?

Vyberte jednu odpověď
24

Odůvodněte svou předchozí odpověď

25

Co byste doporučil/a současnému vedení školy?

26

Jste spokojeni se skladbou jídelníčku a kvalitou jídla?

Vyberte jednu odpověď
27

Jste spokojeni s vybavením tříd a zahrady?

Vyberte jednu odpověď
28

Vyhovuje Vám provozní doba školy?

Vyberte jednu odpověď