kyberkriminalita jako nový způsob páchání trestného činu

Dobrý den,


věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

dotazník slouží jako praktická část seminární práce

Spustit dotazník teď