.

Šikana

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jsi dívka nebo chlapec?

Vyberte jednu odpověď
2

Navštěvuješ:

Vyberte jednu odpověď
3

Setkal/a jsi se někdy se šikanou?

Vyberte jednu odpověď
4

Byl jsi?

Odpovídej jen v případě, že jsi na předchozí otázku odpověděl/a "Ano".
5

Se šikanou jsi se setkal/a na:

Vyberte jednu odpověď
6

S jakou formou šikany?

Vyberte jednu odpověď
7

Pokud jsi byl/a obětí nebo svědkem, svěřil/a jsi se někomu?

Vyberte jednu odpověď
8

Komu?

Na tuto otázku odpovídej, jen pokud jsi v předchozí otázce odpověděl "Ano".
9

Vyřešilo se to?

Vyberte jednu odpověď