UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Ankieta dla RODZICÓW ABSOLWENTÓW ZS4 w Krzesławicach

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Drodzy Rodzice!

Każdego roku opuszczają mury naszej szkoły kolejne pokolenia uczniów. Mając na uwadze ich dobro Dyrekcja i Nauczyciele pragną podnosić jakość swojej pracy. Dlatego zwracamy się do Was z prośbą o przekazanie nam swoich opinii o szkole, do której uczęszczały Wasze dzieci. Wasze opinie stanowią dla nas cenne źródło informacji, które chcemy wykorzystać do dalszej pracy. Ankieta jest anonimowa.

1 Czy Pani/Pana dziecko chętnie uczęszczało do naszej szkoły?
Wymagana odpowiedź

2 Jak Pani/Pan ocenia pracę wychowawczą w szkole?
Wymagana odpowiedź

3 Czy wiadomości i umiejętności zdobyte w naszej szkole dobrze przygotowały Pani/Pana dziecko do dalszej nauki?
Wymagana odpowiedź

4 Jak Pani/Pana dziecko obecnie radzi sobie z nauką w szkole?
Wymagana odpowiedź

5 Czy w trakcie nauki w naszej szkole Pani/Pana dziecko korzystało z korepetycji?
Wymagana odpowiedź

6 Czy metody i formy pracy w szkole przyczyniły się do osiągnięcia przez Pani/Pana dziecko postępów w nauce?
Wymagana odpowiedź

7 Czy nasza szkoła była pomocna w zaplanowaniu kariery zawodowej i dalszej nauki Pani/Pana dziecka?
Wymagana odpowiedź

8 Czy kończąc szkołę Pani/Pana dziecko ma wystarczającą wiedzę na temat dalszych etapów kształcenia?
Wymagana odpowiedź

9 W jaki sposób Pani/Pana dziecko zdobywa te informacje? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
Wymagana odpowiedź

10 Czy Pani/Pana dziecku udało Ci się kontynuować zainteresowania z czasów szkoły podstawowej na dalszym etapie kształcenia ?
Wymagana odpowiedź

11 Proszę ocenić z perspektywy czasu klimat i atmosferę panującą w szkole:
Wymagana odpowiedź

12 Czy Pani/Pana dziecko utrzymuje kontakt z kolegami i koleżankami ze szkoły?
Wymagana odpowiedź

13 Proszę określić stopień zadowolenia ze szkoły:
Wymagana odpowiedź

14 Czy szkoła kształtuje umiejętności przydatne na rynku pracy?
Wymagana odpowiedź

15 Mocne strony szkoły to: (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
Wymagana odpowiedź

16 Słabe strony szkoły to:
Wymagana odpowiedź

17 Czy jako rodzic absolwenta naszej szkoły dostrzega Pani/Pan potrzebę wprowadzania zmian w funkcjonowaniu szkoły, które ułatwiłyby następnym rocznikom lepszy start na kolejnym etapie edukacji?
Wymagana odpowiedź

18 Metryczka
Wymagana odpowiedź