.

Verkeersveiligheid in Geuzenveld

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

Hoe zou u de verkeersveiligheid in Geuzenveld omschrijven?

Kies één of meer antwoorden
2

Heeft u in de afgelopen 6 maanden verkeersincidenten meegemaakt of waargenomen waarbij fatbikes betrokken waren?

Kies één of meer antwoorden
3

Hoe vaak ziet u jongeren op fatbikes te hard rijden in de wijk?

Kies één of meer antwoorden
4

Wat zijn volgens u de grootste verkeersveiligheidsproblemen in Geuzenveld?

Kies één of meer antwoorden
5

Welke maatregelen zou u willen zien om de verkeersveiligheid in Geuzenveld te verbeteren?

Kies één of meer antwoorden
6

Hoe vaak heeft u contact met jongeren in de wijk?

Kies één of meer antwoorden
7

Hoe zou u de relatie tussen jongeren en ouderen omschrijven in de wijk?

Kies één of meer antwoorden
8

Voelt u dat er begrip is vanuit de jongeren voor de zorgen van ouderen over verkeersveiligheid?

Kies één of meer antwoorden
9

Wat zou volgens u kunnen bijdragen aan een betere relatie tussen jongeren en ouderen?