Psykisk ohälsa ett samhällsproblem

Den psykiska ohälsan i samhället är stor och vi kan alla drabbas av det. I Sverige uppger ¼ del av befolkningen att de inte har ett gott psykiskt välbefinnande enligt folkhälsomyndigheten 2022. Psykisk ohälsa medför större risk för suicid men trotts det avstår människor med psykisk ohälsa att söka hjälp. Hur kommer det sig? Och vad kan Eksjö kommun som arbetsgivare göra enligt dig. Undersökningen består av 10 frågor och tar några minuter att genomföra. Du är slumpmässigt utvald till denna undersökning och du är helt anonym när du svarar. Det totala resultatet av undersökningen kommer att kunna användas av arbetsgivaren i hopp om att öka det förebyggande arbetet för psykisk ohälsa.  Ingen ska behöva dö i suicid. Har du frågor om undersökningen kontakta christine.rudolfsson0013@stud.hkr.se 

Tack för du tar dig tid och svarar, du gör skillnad.  

Starta en Enkät Nu