.

Individuální supervize

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Mám zájem, případně zvažuji individuální supervizní setkání?

Individuální supervizní sezení je podpora pro pracovníky v pomáhajících profesích. - podpora, zpracování osobních témat, která se vám prolínají / zasahují do práce, řešení daných situací, podpora, rozšíření dovedností - vede k uvědomění si svých motivů, k sebereflexi svého jednání, uvědomění si svých obranných mechanismů, pojmenování a zpracování (si) svých emocí, které se mu v práci s klienty objevují