.

Dotazník NEPŘÍMÁ ANAMNÉZA KLIENTA

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Má dětský klient úplnou rodinu? S kým a kde žije?

Možné odpovědi jsou Ano/Ne + popis
2

Jak hodnotíte kvalitu služeb poskytovaných centrem koníkoterapie?

Hodnocení služeb od 1 (velmi špatné) do 10 (výborné)
3

Jaké je jméno a příjmení klienta?

Odpověď ve formátu: Jméno Příjmení
4

Kolik let je klientovi?

Odpověď ve formátu: X let
5

Jaké je datum narození klienta?

Odpověď ve formátu: DD.MM.RRRR
6

Jaké je adresa klienta?

Odpověď ve formátu: Ulice, Město, PSČ
7

Jaké je telefonní číslo klienta?

Odpověď ve formátu: +420123456789
8

Jaké jsou záliby klienta?

Popište zájmy, koníčky nebo oblíbené aktivity klienta
9

Jaké jsou zdravotní omezení klienta?

Popište případné alergie, nemoci nebo jiná omezení
10

Má klient zkušenosti s jízdou na koni?

Ano/Ne + popis zkušeností
11

Jaký je vztah klienta ke zvířatům?

Popište postoj klienta ke zvířatům