.

Bijzonderheden FO POC

Door deze vragenlijst in te vullen krijgen wij als PO & OPO + het Kader inzicht in hoe de FO week is verlopen voor de verschillende wapen/dienstvakken.

Beveiligd
FO POC vragenlijst
1

Tot welk wapen/dienstvak behoort u?

2

Tot welke eenheid/kazerne behoort de POC waar u contact mee had?

3

Hoe liep het contact tussen u en de POC vanuit de eenheid?

Kies één of meer antwoorden
4

Indien het contact slecht was, waarom was dit het geval? Heeft de eenheid hier een reden voor gehad/gegeven?

5

Was de informatie die u kreeg vanuit de POC van de eenheid volledig en duidelijk?

Wisten u en uw groepsgenoten waar en wanneer ze moesten zijn met welke spullen, etc.
6

Als de informatie onvolledig was, wat ontbrak?

7

Als u de houding van de POC waar u contact mee had moest uiten in een cijfer, wat zou dit dan zijn?

1 totaal niet proactief (moest zelf continu erachter aangaan) - 5 zeer proactief (alle info kwam vanzelf naar ons toe)
8

Indien de POC niet proactief was, kunt u dit kort toelichten?

9

Hoe was de begeleiding vanuit de eenheid op de FO zelf?

Kies één of meer antwoorden
10

Indien de begeleiding slecht was, wat ontbrak vooral?

11

Hoe uitdagend vond u de rol als POC?

1 niet uitdagend - 5 zeer uitdagend
12

Wilt u dit toelichten?

13

Heeft u nog dingen toe te voegen die het kader dient te weten?

Doelend op uw rol als PO en de invulling hiervan