.

Dotazník o hodinách hudební výchovy

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
DOTAZNÍK O HODINÁCH HUDEBNÍ VÝCHOVY Mílý žáku/žákyně, ráda bych se dozvěděla, co si myslíš o hodinách hudební výchovy. Zda tě hudební výchova baví a jaký máš názor na aktivity v hodině. Odpovědi začerni nebo zaškrtni.
1

Jaké je tvé pohlaví?

Vyberte jednu odpověď
2

Kolik je ti let?

3

Na jaké škole studuješ a v jaké třídě?

Vyberte jednu odpověď
4

Líbí se ti předmět hudební výchova?

Vyberte jednu odpověď
5

Hrajete v hodině hudební výchovy hudební hry? (tleskání rytmu, hudební kvíz...)

Vyberte jednu odpověď
6

Které z těchto aktivit provádíte na hodině hudební výchovy?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
7

Jak jsi spokojený/á s výukou hudební výchovy?

Vyberte jednu odpověď
8

Které z následujících aktivit se ti na hodinách hudební výchovy líbí?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
9

Co bys na hodinách hudební výchovy chtěl/a změnit nebo zlepšit?