Praktické vzdelávanie študentov UZS

Vážení respondenti,


Som študentkou urgentnej zdravotnej starostlivosti v Bratislave a tento dotazník doplňuje moju seminárnu prácu s názvom Praktické vzdelávanie študentov urgentnej zdravotnej starostlivosti. Tento dotazník slúži na porovnanie štandardizovaných postupov odbornej praxe na Slovensku a v Českej republike a porovnanie spokojnosti študentov so systémom praktického vzdelávania. Požiadala by som Vás o vyjadrenie svojho názoru na praktickú výučbu.

Spustiť dotazník