Onderzoek naar ervaringen met de Medido

Geachte Heer / Mevrouw,


Mijn naam is Mariëlle Schreuder. Ik ben een hbo-v stagiaire bij Icare Elspeet. Voor mijn stage moet ik een onderzoek doen. In Elspeet wordt de Medido binnenkort ingezet, deze wordt in Nunspeet al een tijdje gebruikt. Het doel van mijn onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de belemmeringen en voordelen van de Medido. Door middel van literatuuronderzoek en een enquête zal de informatie voor dit onderzoek verkregen worden. Na aanleiding van het onderzoek zullen er diverse ervaringen omtrent het gebruik van de Medido aan het licht komen. Aan de hand van jullie ervaringen met de Medido hoop ik adviezen te geven aan team Elspeet over het gebruik van de Medido en het inzetten daarvan.


Tijdens het invullen van deze enquête blijft u identiteit volledig anoniem. De resultaten zullen alleen gebruikt worden voor mijn onderzoek en de adviezen. Na afloop van dit onderzoek zullen de gegevens verwijdert worden.


Deze enquête bestaat uit 12 vragen. Het invullen hiervan kost ongeveer 7 minuten.

Het zou mij erg helpen als u deze enquête kan invullen. 


Alvast bedankt voor uw tijd!

Enquête starten
Privacybeleid | Gratis Enquête Maken | © Survio 2023