Powered by

Enquête gastvrijheid door en voor ligfietsers en een eventueel platform

(Voordat u verder leest: De genoemde websites in het onderstaande artikel kunnen, vanwege beperkingen in het abonnement voor deze enquête, niet worden voorzien van een link. U kunt het adres desgewenst selecteren en invoeren in uw browser).

Beste ligfietsers,

het aanbieden van gastvrijheid tussen ligfietsers brengt lange(re) low budget trektochten gemakkelijker binnen het bereik van een grotere groep en versterkt de onderlinge contacten. Het kan leiden tot een platform dat functies combineert van aparte al bestaande blogs/sites.

Bijvoorbeeld het vinden van ligfietsmaatjes, pauze stops ('ligfietscafés',vergelijkbaar met https://www.rustpunt.nu/ ) logies (zoals https://www.vriendenopdefiets.nl/nl ) kamperen rondom het huis, huizenruil (vergelijkbaar met https://www.homeexchange.com/nl/ ) en oppashuizen (vergelijkbaar met https://huizenoppassite.nl/ ). En dat, zonder dat je daarvoor een betaald lidmaatschap hoeft aan te gaan bij één of meerdere van de genoemde organisaties.

Wat is naast het bovengenoemde de meerwaarde van een eigen platform?

- Contact tussen gelijkgestemden (altijd gespreksstof), ervaringen uitwisselen

- ligfietsers weten welke stallingsbehoefte er is voor de vele soorten (speciale) ligfietsen en kunnen daar desgewenst (in hun omgeving) voor zorgen

- Niet iedereen zou zijn of haar woning beschikbaar willen stellen voor alle categorieën fietsers maar wel (een enkele keer) speciaal voor ligfietsers.

Alvorens met zo'n platform aan de slag te gaan willen wij polsen of en in welke mate er belangstelling is om dergelijke ontmoetingsplaatsen aan te bieden, of mensen er gebruik van denken te gaan maken en of er voldoende vrijwilligers willen helpen dit platform van de grond te krijgen en het beheer ervan te regelen (dat is wel een voorwaarde). Dat doen we middels deze anonieme enquête.

PRIVACY Als het platform er komt, dan worden daarop ALLÉÉN uw (pseudo) voornaam, woonplaats, de provincie, het land en uw e-mailadres en/of telefoonnummer vermeld. De overige gegevens kunnen bij onderling contact tussen aanbieder en vrager worden uitgewisseld. Dat geeft maximale privacy-garantie en kan nóg een meerwaarde zijn t.o.v. de genoemde websites.

LIGFIETSVERENIGING NVHPV EN HET PLATFORM

Over dit initiatief is contact met de Ligfietsvereniging NVHPV. Als het platform van de grond komt krijgt het een vermelding onder de pagina 'De Ligfietser' op de site van https://ligfiets.net//. Maar ook andere (internationale) websites/blogs zouden er uiteraard naar toe kunnen linken. Tevens worden dan de internationale contacten van de NVHPV ingelicht zodat ook van daaruit aanmeldingen/aanvragen kunnen komen. De ligfietsvereniging draagt zelf GEEN verantwoordelijkheid met betrekking tot deze enquête en een eventueel platform.

Wij hopen dat u uw medewerking aan deze enquête wilt verlenen, zodat voor ons een eerste beeld ontstaat van de belangstelling voor dit initiatief.

Mocht u mee willen helpen bij de totstandkoming en het beheer van een eventueel platform, dan kunt u uw e-mailadres bij veld 12 invullen en uw specifieke bijdrage en/of uw telefoonnummer in veld 13. Overige op- en aanmerkingen en suggesties kunt u in veld 14 kwijt. Via de website https://ligfiets.net// houden wij u op de hoogte van de resultaten van deze enquête.

NOG ROND HET VOORJAAR OPERATIONEEL......

Oh ja, de enquête kan UITERLIJK 7 maart a.s. worden ingevuld. De bedoeling is dat een eventueel platform nog rond dit voorjaar operationeel is (zeer waarschijnlijk dan nog niet in definitieve vorm), zodat er het komend fietsseizoen al wel gebruik van kan worden gemaakt.

Wilt u de link doorsturen aan u bekende mede-ligfietsers? Hoe groter de respons, hoe beter het beeld.

Hartelijk dank voor uw medewerking! Wilco en Carla (bij voldoende belangstelling en als er zich een werkgroep heeft gevormd, zal deze zich nader voorstellen).


Enquête starten
Privacybeleid | Gratis Enquête Maken | © Survio 2023