.

Dotazník

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Stretávate sa často s poraneniami chrbtice ?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
2

S akou kategóriou ľudí sa pri danom poranení chrbtice a miechy najčastejšie stretávate

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
3

Považujete poranenie chrbtice a miechy za urgentný stav?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
4

S ktorým mechanizmom vzniku poranení chrbtice a miechy sa stretávate najčastejšie?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
5

Používate na imobilizáciu pacienta s daným problémom všetky prostriedky, ktoré sú dostupné?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
6

Zapájate pri imobilizácií pacienta aj pomoc najbližšieho okolia?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
7

Je podľa Vás nutné vykonanie druhotného vyšetrenia u pacienta s poranením chrbtice a miechy?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
8

Ktoré komplikácie pri poranení chrbtice a miechy Vám najčastejšie znemožňujúce ich zdiagnostikovanie v neodkladnej prednemocničnej starostlivosti?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
9

S akým následkom poranenia miechy sa najčastejšie stretávate vo svojej praxi?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
10

S akým typom šoku sa najčastejšie stretávate v praxi u pacienta s poranením chrbtice a miechy?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí