Ankieta - Nowy okres programowania 2021-2027

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina rozpoczęło opracowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju by pozyskać środki z Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027. Pozyskane fundusze będą przeznaczone na dofinansowanie projektów składanych przez osoby fizyczne i prawne (w tym prowadzące działalność w zakresie rybołówstwa, chowu i hodowli ryb, przetwarzania i obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury), organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz podmioty prawa publicznego, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury. Każdy mieszkaniec gmin członkowskich ma realny wpływ na to, jak będą opracowane kluczowe rozdziały nowej strategii rozwoju Bielskiej Krainy, np.: Charakterystyki obszaru i ludności objętej wdrażaniem LSR, Analizy potrzeb i potencjału LSR itp. Zależy nam na tym, aby wydatkowanie nowych środków unijnych odpowiadało prawdziwym potrzebom mieszkańców. Poniżej przedstawiamy krótką ankietę, dzięki której chcielibyśmy poznać Państwa opinię na ten temat.

Czas wypełnienia ankiety nie powinien przekroczyć 10 minut. Bardzo dziękujemy za pomoc! Mamy nadzieję, że razem pozyskamy kolejne środki, które przyczynią się do rozwoju obszaru działania LGR Bielska Kraina!

Rozpocznij ankietę teraz
Polityka Prywatności | Stwórz ankiety online za darmo | © Survio 2023