.

afvalinzameling en -verwerking

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
afvalinzameling en - verwerking
1

Welke soorten afval scheidt u momenteel?

Kies één of meer antwoorden
2

Hoe gemakkelijk vind jij het om de afval te scheiden

schaal van 1-5
3

Zou jij meer afval scheiden als er meer faciliteiten beschikbaar zijn?

4

in hoeverre ben jij bereid extra moeite te doen voor afvalscheiding?

Kies één of meer antwoorden
5

welke suggesties heb jij om beter afval te scheiden bij partou lageweg

6

hoe belangrijk vind jij het om afval te scheiden

Kies één of meer antwoorden
7

vind je het prettiger om posters opgehangen te hebben welke afval in welke container hoort?

Kies één of meer antwoorden
8

Waar zou je tegen aan lopen tijdens het afval scheiden

9

Wat kan partou meer doen aan milieu en klimaat