.

digitaliseren van werkbonnen

Geachte Heer / Mevrouw, welkom bij de enquête over het digitaliseren van werkbonnen. De enquête duurt ongeveer 3 minuten, bedankt voor het invullen en voor uw tijd. 

Beveiligd
Digitaliseren van werkbonnen
1

Maakt u gebruik van werkbonnen?

Kies één antwoord
2

Wat is uw naam?

3

Wat is uw leeftijd?

Gebruik alleen cijfers
4

Op schaal van 1 tot 5, hoe tevreden bent u over papieren werkbonnen?

Kies één antwoord 1 heel ontevreden 2 ontevreden 3 neutraal 4 tevreden 5 heel tevreden
5

Bent u een voorstander van digitale werkbonnen?

Kies één antwoord
6

Wat is volgens u het grootste voordeel van het digitaliseren van werkbonnen?

7

Wat is volgens u het grootste nadeel van het digitaliseren van werkbonnen?