Orientace rodičů dospívajících v oblasti problematiky volby povolání

Vážení rodiče,

jmenuji se Jarmila Frýdlová, jsem studentkou studijního programu Sociální pedagogika na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a dovoluji si Vás oslovit s prosbou o vyplnění dotazníku k mé diplomové práci nazvané Volba povolání jako klíčové téma období dospívání.

Cílem praktické části této práce je zmapovat orientaci rodičů dospívajících ze Zlínského kraje v oblasti problematiky volby povolání. Zajímá mne, podle jakého „klíče“ postupují rodiče při výběru střední školy a budoucího povolání svých dětí, jak jej jako celek hodnotí, jaké zdroje informací využívají a v neposlední řadě pak zda a jaké další zdroje informací a podpory by v této oblasti případně uvítali. 

Dotazník je určen rodičům žáků 9. tříd základních škol a rodičům studentů středních odborných škol, učilišť a gymnázií. Je zcela anonymní a informace získané jeho prostřednictvím budou využity výhradně pro účely diplomové práce. Jeho vyplnění trvá přibližně 20 minut. Pokyny k vyplnění jsou uvedeny u každé otázky.

Za Váš čas a ochotu tímto velmi děkuji.

Spustit dotazník teď