Prieskum spokojnosti zákazníka

Vážený obchodný partner,

v súlade s požiadavkami systému manažérstva kvality a jeho trvalým zlepšovaním si Vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie dotazníka súvisiaceho so sledovaním kvality nami poskytovaných služieb.


Názov spoločnosti: INGMETAL s.r.o.

Spustiť dotazník