Porovnání šikany ze strany vyučujících na gymnáziu a odborném učilišti

Dobrý den,


jsme studentky UPCE - v rámci studia provádíme výzkum s názvem ,,Porovnání šikany ze strany vyučujících na gymnáziu a odborném učilišti". A proto bychom vás rády požádaly o vyplnění dotazníku.

Dotazník je zcela anonymní a výsledky nebudou sdíleny se školou.

Výsledky poslouží při zamyšlení nad příčinami rozdílu šikany a demotivace na gymnáziu a odborném učilišti. A při hledání řešení tohoto problému.


Předem vám děkujeme za čas, který věnujete vyplnění našeho dotazníku.

Studentky FF Univerzity Pardubice

Spustit dotazník teď