Dotazník využitia sociálnych sietí v práci manažéra Autor: Bc. Jana Dudášová

Dobrý deň.

Volám sa Bc. Jana Dudášová a som študentkou magisterského štúdia na Vysokej škole DTI. V rámci svojej diplomovej práce sa zaoberám zisťovaním využitia sociálnych sietí v práci manažéra. Cieľom je zmapovať využívanie online sociálnych sietí v profesijnom živote manažéra, zistiť ich výhody a nevýhody aj s ohľadom na rôzne vekové kategórie. Dotazník je anonymný a všetky získané informácie sú dôverné a budú slúžiť len na účely diplomovej práce. Vopred Vám ďakujeme za Váš čas a spoluprácu.

                                                                                                         Bc. Jana Dudášová

Inštrukcie:

Dotazník obsahuje rôzne typy otázok. U väčšiny je možná vybrať len jednu odpoveď. Tie, u ktorých je možné zvoliť viaceré odpovede, majú v zátvorke pokyn – možnosť viacerých odpovedí. Preto, ak nie je uvedené inak, vyberte len jednu možnosť. Pri otvorených položkách máte možnosť vyjadriť svoj názor a to aj v prípade jednej z možností, napr. ak áno, ktoré. V tomto prípade za odpoveď áno napíšte svoje vyjadrenie.

Spustiť dotazník