Analýza postojů spotřebitelů k vyšším cenám potravin, pohonných hmot, cigaret a alkoholu v České republice ve srovnání se sousedními státy.

Vážení respondenti, 

Jsem studentem na Ekonomické fakultě, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a chtěl bych Vás poprosit o vyplnění mého dotazníku, který je anonymní a bude sloužit jako podkladový materiál ke zpracování mé diplomové práce. Cílem dotazníku je zjistit, jaké mají lidé povědomí o spotřebních daních. Také mě zajímá, jak změna sazeb spotřebních daní, ovlivňuje spotřebitele a jeho chování. 


Budu rád, když pravdivě zaznačíte odpovědi, které nejlépe vystihují Váš názor. Předem děkuji.

Spustit dotazník teď