Dotazník k Bakalářské práci na téma: Využití umělé inteligence v daňovém poradenství

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Cíl Bakalářské práce:

Zjistit vliv umělé inteligence na profesi daňových poradců, identifikovat úkoly, při kterých může umělá inteligence nejlépe pomoci daňovému poradci a následně pro tyto úkoly naformulovat zásady pro kladení otázek, aby AI fungovala efektivně


Dotazník byl vytvořen Davidem Švadlenou, studentem VŠE na fakultě financí a účetnictví (obor zdanění a daňová politika)

Spustit dotazník teď