Príprava nového študijného plánu MGR SPV

Milí študent/ka 4SPV, vopred Ti ďakujem za vyplnenie dotazníka, na základe ktorého bude tvorený ponukový list zápisu PV a V predmetov na nasledujúci AR. Prosím, inšpirujte sa predtým odporúčaným študijným plánom (OŠP) ako aj inštruktážnym stretnutím alebo online nahrávkou zo stretnutia. Vopred ďakujem, Vaša študijná poradkyňa KL (Bližšie na: https://pdf.truni.sk/studijne-programy-magisterske)

Spustiť dotazník