.

Prieskum cestovného ruchu železnice na Slovensku

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
Železničná doprava na Slovensku
1

Koľko krát v priebehu jedného mesiaca využívate železničnú dopravu?

Vyberte možnosť, ktorá najviac zodpovedá vašim návykom.
2

Aké hodnotenie by ste dali celkovému zážitku z cestovania železnicou na Slovensku? (1- najhoršie, 10- najlepšie)

Ohodnoťte celkový zážitok s použitím hviezdičkového hodnotenia od 1 do 10.
3

Aké je vaše najčastejšie cestovné účelov použitia železničnej dopravy? (napíšte stručne)

Napíšte nám vaše najčastejšie dôvody či účely, prečo využívate železničnú dopravu.
4

Čo by ste si želali, aby sa zlepšilo alebo zmenilo pri cestovaní železnicou na Slovensku?

Napíšte nám vaše pripomienky, návrhy na zlepšenie alebo oblasti, ktoré by ste radi videli zmenené.
5

Aké typy služieb v rámci železničnej dopravy by ste uvítali v budúcnosti? (môžete vybrať viacero možností)

Vyberte všetky typy služieb, ktoré by ste si predstavovali v rámci železničnej dopravy v budúcnosti.
6

Ako by ste zhodnotili celkovú spoľahlivosť železničnej dopravy na Slovensku? (1- veľmi nespokojný, 5- neutrálny, 10- veľmi spokojný)

Ohodnoťte spoľahlivosť železničnej dopravy s použitím číselného hodnotenia od 1 do 10.
7

Prečo preferujete železničnú dopravu pred inými dopravnými prostriedkami? (napíšte stručne)

Zdieľajte s nami vaše dôvody a výhody, prečo dávate prednosť cestovaniu železnicou.
8

Ako často sa stretávate s problémami pri cestovaní železnicou na Slovensku? (napr. meškanie spojov, nekomfortné podmienky atď.)

Zhodnoťte vaše skúsenosti s problémami, s ktorými sa stretávate pri cestovaní železnicou.
9

Akým spôsobom získaváte informácie o cestovnej doprave železnicou? (môžete vybrať viacero možností)

Vyberte všetky spôsoby, akými sa informujete o cestovaní železnicou.
10

Aké sú vaše očakávania od železničnej dopravy na Slovensku do budúcnosti?

Podelte sa s nami vašimi očakávaniami a predstavami, čo by ste radi videli v súvislosti s železničnou dopravou.