UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Wskaźniki rezultatu w projekcie "Kompetencje Cyfrowe Obywatela XXI wieku - teoria i praktyka"

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tej ankiety.

Cześć z pytań może Pana/Pani nie dotyczyć (w zależności od wybranego tematu szkoleń, w których Pan/Pani uczestniczyła) - proszę zaznaczyć wówczas odpowiedź "Nie dotyczy".

Pytania nr 1, nr 2 i nr 3 dotyczą każdego tematu zajęć.

Pytania nr 4 i nr 8 dotyczą tematu "Internet dla seniora (działam w sieciach społecznościowych).

Pytanie nr 5 i nr 9 dotyczy tematu "Moje finanse i transakcje w sieci".

Pytanie nr 6 dotyczy tematu "Rodzic w Internecie".

Pytanie nr 7 dotyczy tematu "Mój biznes w sieci".

Pytanie nr 10 dotyczy tematu "Tworzę własną stronę internetową (blog)".

1 Czy założył(a) Pan/Pani profil zaufany w platformie e-PUAP?
Wymagana odpowiedź

2 Czy załatwił(a) Pan/Pani jakąś sprawę z wykorzystaniem profilu zaufanego w platformie e-PUAP?
Wymagana odpowiedź

3 Czy założył(a) Pan/Pani adres poczty elektronicznej?
Wymagana odpowiedź

4 Czy założył(a) Pan/Pani konto w jakimś serwisie społecznościowym?
Wymagana odpowiedź

5 Czy utworzył(a) Pan/Pani internetowe konto bankowe?
Wymagana odpowiedź

6 Czy korzysta Pan/Pani z narzędzi kontroli rodzicielskiej?
Wymagana odpowiedź

7 Czy utworzył(a) Pan/Pani profil przedsiębiorcy w portalach przedsiębiorcy?
Wymagana odpowiedź

8 Czy utworzył(a) Pan/Pani profil użytkownika w aplikacji Skype lub podobnej?
Wymagana odpowiedź

9 Czy utworzył(a) Pan/Pani profil użytkownika w dowolnym sklepie internetowym?
Wymagana odpowiedź

10 Czy założył(a) Pan/Pani własną stronę internetową/bloga/stronę w serwisie typu Facebook?
Wymagana odpowiedź