Coach op school (leerkrachten e.d.)

Beste,


Hartelijk dank voor uw bijdrage aan het onderzoek naar het effect van en tevredenheid over een vaste coach van Topcoach op De Wingerd. Uw deelname aan deze enquête is van grote waarde en zal ons helpen inzicht te krijgen in de ervaringen en perspectieven van ouders/verzorgers met betrekking tot de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen.


Dit onderzoek is bedoeld om beter inzicht te krijgen in welke elementen van Topcoach een positieve invloed hebben op de emotionele en sociale ontwikkeling van leerlingen op basisschool De Wingerd, evenals mogelijke verbeterpunten. Hierbij zijn wij voornamelijk geïnteresseerd in het omgaan met emoties en de interactie met leeftijdsgenoten. 


Uw deelname aan deze enquête is vrijwillig en alle antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld. De informatie die u verstrekt zal uitsluitend worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden en zal anoniem worden verwerkt. Er zijn geen goede of foute antwoorden, we zijn geïnteresseerd in uw eerlijke meningen en ervaringen.


Het invullen van de enquête duurt naar verwachting tien minuten en uw deelname wordt zeer op prijs gesteld.


Mocht u vragen hebben over de enquête of over het onderzoek in het algemeen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via sjenna@topcoach.pro of info@topcoach.pro. Nogmaals, hartelijk dank voor uw deelname en uw waardevolle bijdrage aan dit onderzoek.


Met vriendelijke groet,


Sjenna Kalhorn

Topcoach

Enquête starten