Powered by

Wat vindt u belangrijk in Hengelo?

Beste Hengeloër!


In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart is 1Twente op zoek naar wat er leeft onder de inwoners van Hengelo. Welk thema is belangrijk voor de stad of uw wijk? Neemt u alstublieft een paar minuten van uw tijd

om de volgende vragenlijst in te vullen. De enquête is anoniem en de ingevulde antwoorden worden door 1Twente alleen voor redactionele doeleinden gebruikt.


Enquête starten