Dzieła Popkultury

Dzień Dobry, niniejsza ankieta służy wyłącznie celom edukacyjnym, twoje dane osobowe nie będą zbierane oraz zapisywane podczas analizy danych bierzemy jedynie pod uwagę jej wyniki, które w dalszych częściach będą poddane głębszej analizie. Ankieta jest w pełni anonimowa. Prosimy o udzielanie rzetelnych, zgodnych z prawdą informacji. Dziękujemy za poświęcony czas.

Rozpocznij ankietę teraz