Visieplan Wilhelmina Spankeren

Beste,


Om een visieplan te kunnen maken voor muziekvereniging Wilhelmina Spankeren is het belangrijk dat alle leden de mogelijkheid krijgen om hun ideeën over de vereniging aan te kunnen geven.


Het kost ongeveer 5 minuten tijd om deze enquête in te vullen.


De gegevens zullen anoniem verwerkt worden en er zal zorgvuldig met de informatie worden omgegaan.


Alvast bedankt voor het invullen

Enquête starten