Nauczyciele i rodzice - diagnoza w zakresie zagrożeń związanych z substancjami psychoaktywnymi Szkoła w Krzesławicach

Dzień dobry,

Proszę poświęcić kilkanaście minut na uzupełnienie poniższego kwestionariusza.

1 Czy zna Pani/Pan w swoim środowisku kogoś kto używa substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze)?
Wymagana odpowiedź

2 Czy Pani/Pan pali papierosy?
Wymagana odpowiedź

3 Czy mieli Państwo kiedyś kontakt z substancjami psychoaktywnymi (narkotyki i dopalacze)
Wymagana odpowiedź

4 Czy uważa Pani/Pan że uczniowie maja dostęp do substancji psychoaktywnych?
Wymagana odpowiedź

5 Gdzie Pani/Pana zdaniem osoby małoletnie mają dostęp do narkotyków i dopalaczy
Wymagana odpowiedź

6 Gdzie Pani/Pana zdaniem osoby małoletnie mają dostęp do alkoholu?
Wymagana odpowiedź

7 Gdzie Pani/Pana zdaniem osoby małoletnie mają dostęp do papierosów?
Wymagana odpowiedź

8 Czy Pani/Pana dziecko/uczeń pali papierosy?
Wymagana odpowiedź

9 Czy rozmawia Pani/Pan na temat substancji psychoaktywnych ze swoim dzieckiem/uczniem?
Wymagana odpowiedź

10 Czy była Pani/Pan świadkiem usiłowania zakupu papierosów lub alkoholu przez osoby małoletnie?
Wymagana odpowiedź

11 Czy był Pan/Pani świadkiem spożywania alkoholu przez osoby nieletnie?
Wymagana odpowiedź

12 Czy w lokalnym środowisku narkotyki są łatwo dostępne?
Wymagana odpowiedź

13 Czy Pani/Pana dziecko/uczeń kiedykolwiek spotkało kogoś, kto próbował dać mu lub sprzedać jakiś narkotyk ?
Wymagana odpowiedź

14 Czy kiedykolwiek Pani/Pan uczestniczył/a w jakichś zajęciach poświęconych problemom uzależnień np. od alkoholu, narkotyków itp.?
Wymagana odpowiedź

15 Palenie:
Wymagana odpowiedź

Tak
Częściowo
Nie
jest dla mnie przyjemnością
uspokaja mnie
Jest drogie
Jest częścią życia
Jest szkodliwe i niepotrzebne

16 Picie alkoholu:
Wymagana odpowiedź

Tak
Częściowo
Nie
jest dla mnie przyjemnością
uspokaja mnie
Jest drogie
Jest częścią życia
Jest szkodliwe i niepotrzebne

17 Spożywanie substancji psychoaktywnych (narkotyków, dopalaczy):
Wymagana odpowiedź

Tak
Częściowo
Nie
jest dla mnie przyjemnością
uspokaja mnie
Jest drogie
Jest częścią życia
Jest szkodliwe i niepotrzebne

18 Zakres w jakim zgadzasz się z pytaniami:
Wymagana odpowiedź

Zgadzam się
Raczej się zgadzam
Raczej się nie zgadzam
Nie zgadzam się
W restauracjach nie powinno się palić
Na przystankach nie powinno się palić
Na miejscach publicznych nie powinno się palić
Palenie jest ciągle aktualne
W pracy nie powinno się palić

19 Rodzic ucznia klasy:
Wymagana odpowiedź

20 Płeć
Wymagana odpowiedź