Nauczyciele i rodzice - diagnoza w zakresie zagrożeń związanych z substancjami psychoaktywnymi Szkoła w Krzesławicach

Dzień dobry,

Proszę poświęcić kilkanaście minut na uzupełnienie poniższego kwestionariusza.

1 Czy zna Pani/Pan w swoim środowisku kogoś kto używa substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze)?
Wymagana odpowiedź

2 Czy mieli Państwo kiedyś kontakt z substancjami psychoaktywnymi (narkotyki i dopalacze)
Wymagana odpowiedź

3 Czy uważa Pani/Pan że uczniowie maja dostęp do substancji psychoaktywnych?
Wymagana odpowiedź

4 Gdzie Pani/Pana zdaniem osoby małoletnie mają dostęp do narkotyków i dopalaczy
Wymagana odpowiedź

5 Czy rozmawia Pani/Pan na temat substancji psychoaktywnych ze swoim dzieckiem/uczniem?
Wymagana odpowiedź

6 Czy była Pani/Pan świadkiem usiłowania zakupu papierosów lub alkoholu przez osoby małoletnie?
Wymagana odpowiedź

7 Czy był Pan/Pani świadkiem spożywania alkoholu przez osoby nieletnie?
Wymagana odpowiedź

8 Czy w lokalnym środowisku narkotyki są łatwo dostępne?
Wymagana odpowiedź

9 Czy Pani/Pana dziecko/uczeń kiedykolwiek spotkało kogoś, kto próbował dać mu lub sprzedać jakiś narkotyk ?
Wymagana odpowiedź

10 Czy kiedykolwiek Pani/Pan uczestniczył/a w jakichś zajęciach poświęconych problemom uzależnień np. od alkoholu, narkotyków itp.?
Wymagana odpowiedź

11 Tutaj wpisz tekst pytania...
Wymagana odpowiedź

12 Rodzic ucznia klasy:
Wymagana odpowiedź

13 Płeć
Wymagana odpowiedź