Prieskum - Doprava do a zo zamestnania

Milá kolegyňa, Milý kolega,

Vážime si, že za prácou u nás dochádzate z rôznych lokalít, častokrát aj dlhšie vzdialenosti.

Hľadáme možnosti ako Vám uľahčiť cestovanie a zaujíma nás Váš názor.

Venujte prosím pár minút svojho času na vyplnenie dotazníka a hlasujte do 22.03.2023.


Spustiť dotazník