Informovanosť verejnosti o bacilárnej dyzentérií ako závažnej alimentárnej nákaze

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník