.

Z Kuşağının Çalışma Tutumu: Almanya ve Türkiye'den İçgörüler

Sayın Katılımcılar,

Uluslararası İşletme ve Yönetim lisans programındaki bitirme tezim kapsamında, Almanya ve Türkiye arasındaki iş kültürü farklılıklarını ve bunların Z Kuşağının iş piyasasındaki beklentileri ve tutumları üzerindeki etkilerini araştırıyorum. Anketim için görüşleriniz büyük önem taşımaktadır. Değerlendirme anonim olarak yapılacak ve ampirik bir araştırmaya hizmet edecektir. Lütfen cevapların geçerli olabilmesi için anketi eksiksiz doldurunuz. Özellikle Z Kuşağını (1995-2010 doğum yılları) hedef alıyorum. Katılım yaklaşık 5 dakika sürmektedir. 

Desteğiniz için çok teşekkür ederim!

Zeliha Aydın

Gesichert
1

İş ve boş zaman arasında net bir ayrımın sizin için ne kadar önemli olduğunu düşünüyorsunuz?

Wählen Sie eine Antwort
2

Hangi çalışma saatleri modelini tercih edersiniz?

Wählen Sie eine Antwort
3

Düzenli iş saatleri dışında ne sıklıkta çalışıyorsunuz (örneğin akşamları, hafta sonları)?

Wählen Sie eine Antwort
4

Şu anda iş yerinizde sunulan esnek çalışma saatleri modellerinden ne kadar memnunsunuz?

Wählen Sie eine Antwort
5

İşvereninizin evden çalışma imkânları sunmasının sizin için ne kadar önemli olduğunu düşünüyorsunuz?

Wählen Sie eine Antwort
6

Yatay hiyerarşilere sahip bir şirkette çalışmak sizin için ne kadar önemli?

(Yatay hiyerarşi, az yönetim kademesi ve eşitlikçi bir yapıyı; dikey hiyerarşi ise daha çok kademeli ve merkeziyetçi yapıyı ifade eder.)
7

İşyerinizde yöneticilerle doğrudan erişim ve düzenli iletişim kurmanın sizin için ne kadar önemli olduğunu düşünüyorsunuz?

Wählen Sie eine Antwort
8

İş ortamınızda yaşça büyük veya daha yüksek pozisyondaki kişilere karşı saygı ve otorite algınızı nasıl değerlendirirsiniz?

Wählen Sie eine Antwort
9

Üstlerinizle doğrudan iletişim kurma fırsatını ne sıklıkla değerlendiriyorsunuz (örneğin toplantılar, geri bildirim oturumları)?

Wählen Sie eine Antwort
10

Sorumlulukların ve görevlerin üstleriniz tarafından net bir şekilde tanımlanmasını ne kadar tercih edersiniz?

Wählen Sie eine Antwort
11

İş yerinde kişisel ilişkiler ve sosyal bağların sizin için ne kadar önemli olduğunu düşünüyorsunuz?

Wählen Sie eine Antwort
12

İş saatleri dışında meslektaşlarınızla sosyal etkinliklere ne sıklıkla katılırsınız?

Wählen Sie eine Antwort
13

İş ortamınızda meslektaşlarınızın desteğini ve ekip içinde işbirliğini ne kadar güçlü buluyorsunuz?

Wählen Sie eine Antwort
14

Düzenli iş saatleri dışında meslektaşlarınızla işle ilgili konularda ne sıklıkla iletişim kurarsınız?

Wählen Sie eine Antwort
15

Şirketinizin sosyal etkinlikler (örneğin takım kurma etkinlikleri, şirket partileri) düzenlemesi sizin için ne kadar önemli?

Wählen Sie eine Antwort
16

Hangi yılda doğdunuz?

Wählen Sie eine Antwort
17

Cinsiyetiniz nedir?

Wählen Sie eine Antwort
18

Aşağıdakilerden hangisi sizi daha iyi tanımlar?

Wählen Sie eine Antwort