Powered by

Úzkosť v kontexte vedeckého myslenia, dôvery vede a kognitívnej reflexie

Ahoj,


rady by sme ťa oslovili k účasti na výskume, ktorý sa zameriava na skúmanie vzťahu medzi úzkosťou, vedeckým myslením, kognitívnou reflexiou a dôverou vede. Tvojou úlohou bude postupne vyplniť sériu úloh zameraných na skúmanie vyššie spomínaných premenných. Vypĺňanie úloh by ti nemalo zabrať viac ako 20 minút.


Účasť na dotazníku je dobrovoľná. Vypĺňanie dotazníka môžeš kedykoľvek ukončiť a dotazník neodoslať. V prípade, že dotazník vyplníš a odošleš, budeš zaradený do žrebovania o finančnú odmenu  v podobe 2 vstupeniek do kina siete Cinemax alebo poukážky do Martinusu v hodnote 10€. Po ukončení testovania vyžrebujeme výhercu a zákonnému zástupcovi alebo ak si mal 18 rokov priamo tebe zašleme prostredníctvom mailu získanú odmenu.


Tvoje osobné údaje ako aj výsledky sa budú spracovávať v zakódovanej podobe, a preto si ich s tebou nebude môcť nikto spojiť. Zároveň ich nebudeme nikde zverejňovať a nikoho, vrátane rodičov, o nich informovať. Vo svojich odpovediach môžeš byť úprimný, nik sa ich nedozvie. Navyše všetky informácie, ktoré získame, budú použité len na účely tohto výskumu. 


Ak si ešte nemal 18, podmienkou k účasti na výskume je súhlas jedného z tvojich zákonných zástupcov (formulár so súhlasom zákonného zástupcu nájdeš v príspevku na Facebooku alebo na odkaze nižšie). Bez tohto súhlasu sa tvoj dotazník stáva neplatným a zaniká možnosť výhry. Ak si 18 rokov už mal, tento súhlas nie je potrebný.


Odkaz pre informovaný súhlas zákonného zástupcu: https://forms.office.com/e/iMj2ak3LHg


Ak by si mal akékoľvek otázky, neváhaj nás kontaktovať prostredníctvom emailu uvedeného nižšie.

Bc. Dana Godžáková- študentka psychológie, Katedra psychológie FiF UK v Bratislave - mail: godzakova1@uniba.sk

Spustiť dotazník