.

Dotazník o zájmu o produkt Dodávajícího CMMS a EAM systém

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Pokud máte zájem o snížení nákladů, vyberte prosím které

Vyberte jednu nebo více odpovědí
2

Mohli bychom Vás kontaktovat?

Vyberte jednu odpověď.
3

Máte již zkušenosti s podobnými systémy v minulosti?

Vyberte jednu odpověď.
4

Jaké konkrétní funkce byste očekávali od našeho produktu?

Popište, jaké konkrétní funkcionality by pro vás byly klíčové.
5

Jak často hledáte inovace v oblasti řízení údržby ve vaší společnosti?

Vyberte jednu odpověď.
6

Jaké jsou vaše očekávání ohledně efektivity implementace nového softwarového řešení?

Popište svá očekávání z pohledu efektivity implementace.
7

Považujete investici do softwarového řešení za důležitou pro budoucnost vaší společnosti?

Vyberte jednu odpověď.