UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Dermatologiczne i psychologiczne aspekty atopowego zapalenia skóry

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Szanowni Państwo,

zwracam się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej aspektów życia z atopowym zapaleniem skóry. Studiuję kosmetologię na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i piszę pracę licencjacką na temat „Dermatologiczne i psychologiczne aspekty atopowego zapalenia skóry”. Poniższa ankieta jest anonimowa a odpowiedzi posłużą mi wyłącznie do napisania pracy i będą analizowane na poziomie całej grupy badanej. Bardzo proszę o szczere odpowiedzi na pytania. Jeśli będzie Pan(-i) zainteresowany(-a) wynikami ankiety proszę o kontakt mailowy: polchlopek.maria@gmail.com

Dziękuję za pomoc i poświęcony czas.

Płeć
Wymagana odpowiedź

Wiek
Wymagana odpowiedź

Stan cywilny
Wymagana odpowiedź

Miejsce zamieszkania
Wymagana odpowiedź

Aspekty materialne
Wymagana odpowiedź

Wykształcenie
Wymagana odpowiedź

Status zawodowy
Wymagana odpowiedź

W jakim wieku zdiagnozowano u Pana(-i) atopowe zapalenie skóry?
Wymagana odpowiedź

Czy posiada Pan(-i) dzieci?
Wymagana odpowiedź

Czy ktoś w Pana(-i) rodzinie choruje na atopowe zapalenie skóry?
Wymagana odpowiedź

Czy osoby z najbliższego środowiska wiedzą że choruje Pan(-i) na atopowe zapalenie skóry?
Wymagana odpowiedź

Które z czterech kryteriów większych diagnozujących atopowe zapalenie skóry wystąpiło u Pana(-i)? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
Wymagana odpowiedź

Które z kryteriów mniejszych diagnozujących atopowe zapalenie skóry wystąpiło u Pana(-i)? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
Wymagana odpowiedź

Jak Pan(-i) ocenia u siebie przebieg atopowego zapalenia skóry?
Wymagana odpowiedź

Łagodny
Ciężki

Czy jest Pan(-i) w stanie wpłynąć na nasilenie objawów choroby?
Wymagana odpowiedź

W jakiej lokalizacji u Pana(-i) występują najczęściej wykwity skórne? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
Wymagana odpowiedź

Czy stosuje Pan(-i) specjalistyczną dietę z powodu choroby?
Wymagana odpowiedź

Które produkty spożywcze nasilają u Pana(-i) objawy choroby?
Wymagana odpowiedź

Czy pali Pan(-i) papierosy?
Wymagana odpowiedź

Czy cierpi Pan(-i) na astmę oskrzelową?
Wymagana odpowiedź

Czy cierpi Pan(-i) na alergiczny nieżyt nosa?
Wymagana odpowiedź

Czy stosuje Pan(-i) glikokortykosteroidy w leczeniu atopowego zapalenia skóry?
Wymagana odpowiedź

Czy stosuje Pan(-i) emolienty w codziennej pielęgnacji skóry?
Wymagana odpowiedź

Czy stosuje Pan(-i) leczenie immunosupresyjne w przebiegu choroby?
Wymagana odpowiedź

Czy stosuje Pan(-i) leki przeciwhistaminowe?
Wymagana odpowiedź

Jak często zdarzają się u Pana(-i) zaostrzenia choroby?
Wymagana odpowiedź

Czy był(-a) Pan(-i) hospitalizowany(-a) kiedyś z powodu choroby?
Wymagana odpowiedź

Czy korzysta Pan(-i) z usług gabinetów kosmetologicznych?
Wymagana odpowiedź

Czy stres zaostrza u Pana(-i) przebieg choroby?
Wymagana odpowiedź

W jaki sposób radzi sobie Pan(-i) ze stresem? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
Wymagana odpowiedź

Czy potrzebował(-a) Pan(-i) kiedyś specjalistycznej opieki psychologicznej?
Wymagana odpowiedź

Czy wstydzi się Pan(-i) wyglądu swojej skóry?
Wymagana odpowiedź

Czy codzienna systematyczna pielęgnacja skóry jest dla Pana(-i) uciążliwa?
Wymagana odpowiedź

Czy odczuwa Pan(-i) dyskryminacje ze strony bliskich osób z powodu choroby?
Wymagana odpowiedź

Czy ma Pan(-i) problemy ze snem z powodu świądu?
Wymagana odpowiedź

Czy należy Pan(-i) do jakiejś grupy/stowarzyszenia osób cierpiących na stopowe zapalenie skóry?
Wymagana odpowiedź

Czy odczuwa Pan(-i) problemy z koncentracją?
Wymagana odpowiedź

Czy odbiera Pan(-i) własną osobę w sposób negatywny?
Wymagana odpowiedź

Czy cierpiał(-a) Pan(-i) kiedyś na depresję z powodu atopowego zapalenia skóry?
Wymagana odpowiedź

Jak często odczuwa Pan(-i) świąd?
Wymagana odpowiedź

W jakim stopniu odczuwa Pan(-i) nasilenie świądu?
Wymagana odpowiedź

Świąd o małym nasileniu
Świąd o dużym nasileniu

Czy jest Pan(-i) w stanie powstrzymać się przed drapaniem swędzących zmian na ciele?
Wymagana odpowiedź

Czy choroba wpływa na Pana(-i) życie intymne?
Wymagana odpowiedź

W jakim stopniu jest Pan(-i) zadowolony(-a) ze swojego życia?
Wymagana odpowiedź

W małym stopniu
W dużym stopniu

W jakim stopniu ocenia Pan(-i) świadomość ludzi na temat atopowego zapalenia skóry?
Wymagana odpowiedź

Brak wiedzy na temat choroby
Duża wiedza na temat choroby