.

Hlasovanie zamestnanec mesiaca

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
Zamestnanec mesiaca hotel SITNO
1

Ktorého zamestnanca by ste nominovali za zamestnanca mesiaca

Vyberte jednu odpoveď